Nemovitostní a katastrální právo

 • právní audity nemovitostí;
 • prověrky historie nabývacích titulů;
 • spolupráce na developerských projektech (komerční i rezidenční nemovitosti) od fáze přípravné po vlastní realizaci;
 • kompletní právní služby při přípravě a realizaci převodů nemovitostí včetně ověření podpisů;
 • možnost využití advokátní úschovy na depozitním úschovním účtu;
 • přípravy smluv o věcných břemenech;
 • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem;
 • opravné prostředky proti rozhodnutím katastrálních úřadů;
 • vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem;
 • problematika řešení stavby na cizím pozemku;
 • zpracování převodní smlouvy většinou do 24 – 48 hodin od předání podkladů.