Obchodní právo

 • příprava, sepisování a projednávání obchodních smluv a obchodních podmínek;
 • připomínkování a kontrola smluv, vypracování jejich dodatků;
 • příprava všeobecných obchodních podmínek;
 • právní konsultace a právní zastoupení při jednáních s obchodními partnery, soudy a správními orgány;
 • příprava právních rozborů a stanovisek ve všech oblastech obchodního práva;
 • příprava a vyjednání všech typů smluv (kupní smlouvy, úvěrové smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o výstavbě, smlouvy o obchodním zastoupení);
 • právní audity;
 • právní pomoc při zajištění pohledávek a následném vymáhání;
 • převod (prodej) podniku a nájem podniku;
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem;
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku.