Právo obchodních společností

  • zajištění komplexních právních služeb souvisejících s životem a činností obchodních společností;
  • zakládání a změny společností (s.r.o., a.s., družstvo), akvizice, právní audity;
  • organizace valných hromad;
  • zajištění zápisů změn do obchodního rejstříku;
  • převody obchodních podílů;
  • smlouvy pro výkon funkce jednatelů, členů představenstva či dozorčích rad;
  • dále komplexní právní podpora při přeměnách společností (fúze) aj.;
  • ošetření smluvních vztahů a právních úkonů mezi propojenými osobami (koncerny apod.);
  • právní pomoc při přípravě vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
  • rušení a likvidace obchodních společností.