Nedořešené pozůstalosti
(nemovitosti neznámých vlastníků)

  • dohledání vlastníků (dědiců) nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí jako vlastnictví neznámých osob (typicky se jedná o vlastníka s adresou neznámou);
  • zajištění nabývacích titulů a ostatních podkladů (zejména archiválií) pro stanovení okruhu právních nástupců a podkladů nezbytných pro zahájení dodatečného dědického řízení;
  • předběžné stanovení okruhu právních nástupců (vždy v závislosti na dostupných podkladech);
  • iniciování dodatečného projednání nově najevo vyšlého majetku.