Pracovní právo

  • vypracování pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti);
  • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele;
  • vznik, změny a ukončení pracovního poměru;
  • neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé včetně zastoupení v soudním řízení;
  • konkurenční doložky, kvalifikační dohoda, řešení problematiky pracovních úrazů, nemocí z povolání a náhrady škody, náhrada za ztrátu na výdělku;
  • otázky odměňování za práci, mzdový výměr, náhrada mzdy, srážky ze mzdy;
  • problematika dohod o hmotné odpovědnosti;
  • agenturní zaměstnávání: dohody o dočasném přidělení zaměstnanců k uživateli včetně všech souvisejících listin a úkonů.