Stavební právo

  • úplná právní podpora developerských projektů, právní audity pozemků, příprava potřebných smluvních dokumentací, spolupráce při zajištění správních rozhodnutí;
  • právní pomoc v rámci inženýrské činnosti: územní rozhodnutí, stavební povolení,;
  • příprava veřejnoprávních smluv;
  • zkrácené formy řízení vedených dle stavebního zákona;
  • opravné prostředky proti rozhodnutím stavebních úřadů.