Veřejné zakázky

  • právní služby poskytované uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce;
  • komplexní servis spojený se zadáváním veřejné zakázky - od analýzy podmínek použití zadávacího řízení a doporučení jeho nejvhodnějšího druhu, přes přípravu kompletní zadávací dokumentace včetně rozsahu a způsobu prokázání splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů;
  • právní poradenství související zejména s přípravou nabídek uchazeče a kontroly nabídek s ohledem na právní a formální požadavky dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
  • právní služby v souvislosti s ochranou uchazeče proti nesprávnému postupu zadavatele;
  • příprava subdodavatelských smluv pro účely podání nabídek;
  • příprava kompletních podkladů pro prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče o veřejnou zakázku.